Leasing operacyjny

 

  • LEASING OPERACYJNY

Ten rodzaj leasingu stosujemy dla urządzeń podlegających stawce  VAT 23%, charakteryzuje się on tym, że amortyzacja przedmiotu leasingu jest dokonywana przez firmę leasingową; wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla naszego klienta, a podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową i podlega odliczeniu.

Zastosowanie tego leasingu w przypadku zakupu sprzętu medycznego (8%VAT) jest nieuzasadnione ekonomcznie ponieważ firma leasingowa do każdego z czynszów leasingowego musi doliczyć 23% VAT co znacząco wpływa na zwiększenie kosztu finansowania.

Przyjęto, że umowa leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) powinna być zawarta:

  • na co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, najczęściej jest to okres od 2 do 5 lat.

Po zakończeniu podstawowego okresu umowy, firma leasingowa ma prawo do przeniesienia własności przedmiotu umowy leasingu na korzystającego po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej (hipotetyczna wartość netto), najczęściej jest to 1% wartości początkowej urządzenia.

Podstawowe korzyści:

  • poprawienie płynności finansowej,
  • finansowanie do 100% wartości urządzenia,
  • niższy koszt kapitału (przy uwzględnieniu korzyści podatkowych),
  • płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu zmniejszając podstawę opodatkowania,

     

  • LEASING FINANSOWY

 

Ten rodzaj leasingu stosujemy dla urządzeń podlegających stawce VAT 8% jak również 23%.
Przy Leasingu Finansowym amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest przez korzystającego (leasingobiorcę). Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest część odsetkowa opłaty leasingowej i amortyzacja środka trwałego.

 

Podstawowe korzyści:

  • podatkowe- amortyzacja oraz odsetki (stanowią koszt uzyskania przychodu),
  • leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po spłaceniu ostatniej raty leasingowej.
  • finansowanie do 100% środka trwałego,

Jeżeli planujesz zakupić urządzenia kosmetyczne i szukasz finansowania skontaktuj się z nami, mamy najlepsze rozwiązania!

Odwiedź nasz fanpage 

Kontakt

Tel/Fax: +48 32 780 54 44

Tychy 43-100 ul. Gen.de Gaulle'a 8

Główni Partnerzy finansowi:

 

 

Copyright © 2024 KRC Med Finance sp. z o.o | Polityka cookies | Logowanie

Projekt i wykonanie